Η καλύτερη πρόταση της αγοράς για ηλεκτρονικό εμπόριο

Η εταιρία μας

Πληροφορίες για την Dynamic Promotion

Γενικά

Η Dynamic Promotion διαθέτει πεπειραμένα στελέχη και συνεργάτες με εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εταιρικών ιστοσελίδων από τις απλούστερες, με στόχο την πληροφόρηση, έως τις πιο σύνθετες, που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση ολοκληρωμένων αναγκών διαχείρισης, ενημέρωσης και λειτουργικότητας μέσω του διαδικτύου. Τα δέκα χρόνια λειτουργίας μας, εκ των οποίων τα τελευταία επτά στον χώρο της πληροφορικής, μας καθιστούν από τους έμπειρους στον χώρο μας.

Η Dynamic Promotion, καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις ανάγκες πολλών κατηγοριών πελατών της , εκτός από εφαρμογές πληροφόρησης, καλύπτει το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών που διευκολύνονται μέσω της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου.
Ισχυρό σημείο της εταιρείας είναι η αυτοδυναμία της στην αντιμετώπιση σύνθετων αναγκών, με δικά της μέσα και τεχνογνωσία, ήδη καθιερωμένη σε πολλούς και σημαντικούς πελάτες.
(** Η εταιρία μας έχει δημιουργήσει δικό της module σύνδεσης των εμπορικών της εφαρμογών – e-shop με την Eurobank αλλά και με την Εγνατία Τράπεζα) Αντικείμενα Δραστηριότητας


Κύρια αντικείμενα δραστηριότητας της Dynamic Promotion είναι η ανάπτυξη και διάθεση λογισμικού, με έμφαση στις εφαρμογές υλοποίησης συναλλαγών και στην διαλειτουργικότητα υπαρχόντων συστημάτων μέσω του Διαδικτύου(Internet). Tα συστήματα που προσφέρει η Dynamic Promotion είναι ως επί το πλείστον εφαρμογές ειδικά διαμορφούμενες στις ανάγκες των πελατών της και όχι τυποποιημένες λύσεις διατιθέμενες μέσω εμπορικών αντιπροσώπων.

Το υψηλό ποσοστό προσωποποίησης (customization) των προσφερομένων λύσεων, επιτρέπει στην εταιρεία να συνδυάζει την κατασκευή ειδικών λύσεων με την παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων σε αυτές. Με τον τρόπο αυτό διατηρεί υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών με ουσιαστική γνώση των αναγκών του κάθε πελάτη της.

Προϊόντα και Υπηρεσίες
Τα προϊόντα της Dynamic Promotion παρέχουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τα μέσα που χρειάζονται είτε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας είτε στην αναβάθμιση των επικοινωνιακών τους δυνατοτήτων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συνδυάζουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα μέσα (λογισμικό) που δημιουργεί η εταιρεία με τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών της.
Τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών υλοποίησης ηλεκτρονικών
συναλλαγών, δομημένων και υλοποιημένων με τεχνολογία που να επιδέχεται
επεμβάσεις, εμπλουτισμό και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικών εφαρμογών που εξυπηρετούν
την διάχυση της πληροφόρησης, την αμφίδρομη επικοινωνία και την
διαλειτουργικότητα υφιστάμενων εφαρμογών.

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σύνθετων δικτυακών
εγκαταστάσεων και εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικών εφαρμογών που
εγκαθιστά στους πελάτες της.

Back
Η IP διεύθυνσή σας είναι: 3.92.28.84
Hosted by Dynamic Promotion - 4website.gr / Hellaswww.com
Dynamic Promotion

Valid XHTML 1.0 Transitional